Monday, 31 March 2014

Folklore Latvia folk song 1

Jūriņ, mana māmuliņa,
Daudz tu man labu dari:
Tu man maizes devējiņa,
Tu man mīļi vizināji.

No comments: